Stat, kommun och regioner

Myndigheter

Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under sig, till exempel Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska arbeta med att genomföra de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om. Myndigheterna är självständiga. Det betyder att varken riksdagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut.


Länsstyrelser

Det finns 21 län i Sverige, och varje län har en Länsstyrelse. Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksdagens beslut får önskade effekter. Länsstyrelsen jobbar med många olika frågor som rör länet, till exempel kring integration och att skydda värdefulla naturområden.


Regioner

Regionerna ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården betalas till största delen av regionskatten, som alla som bor i området är med och betalar. Varje region bestämmer själva hur stor skatten ska vara och hur den ska fördelas. Det finns 21 regioner i Sverige.
Regioner kallades tidigare för landsting.


Kommuner

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de äldre. Kommunerna ansvarar även för bland annat svenska för invandrare, räddningstjänst, bibliotek och bostäder.

De partier som får flest röster i kommunvalet får också flest platser i det som kallas kommunfullmäktige. Politikerna i kommunfullmäktige beslutar om kommunens verksamhet. När kommunfullmäktige träffas för att fatta beslut om kommunen kan man sitta med och lyssna. Mötena annonseras i lokaltidningen och på kommunens webbplats.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter