Lag mot diskriminering

Diskriminering betyder att någon missgynnas och behandlas sämre än andra på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering bland annat på jobbet, i skolan, hos myndigheter och inom många andra områden. Om man utsatts för diskriminering kan man anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

 

Diskrimineringsgrunderna är:
  • Etnisk tillhörighet – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av personens hudfärg, ursprung eller språk.
  • Religion eller annan trosuppfattning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av personens religion eller trosuppfattning.
  • Funktionsnedsättning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av personens fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga nedsättningar.
  • Kön – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av det kön som personen tillhör.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
  • Sexuell läggning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen är homo-, bi- eller heterosexuell.
  • Ålder – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av personens ålder.

 

Trakasserier

Det är en rättighet att inte bli utsatt för trakasserier på en arbetsplats och i skolan. Det gäller oavsett om det är arbetsgivare eller en annan arbetstagare. På skolan gäller det oavsett om den som trakasserar är lärare, elev eller student. Trakasserier kan bland annat handla om att bli mobbad, retad och hånad. Det gemensamma för trakasserier är att personen som utsätts känner sig förolämpad, kränkt eller illa behandlad.

Grunderna till trakasserier är samma som diskrimineringsgrunderna.

Om kränkningar och mobbning förekommer ska man i första hand vända sig till sin arbetsgivare eller skyddsombud.

 

Sexuella trakasserier

Trakasserier kan vara av sexuell karaktär. Det kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som har ett sexuellt syfte. Det är den utsatta personen som avgör vad som är kränkande och vad som gör att arbetsplatsen känns otrygg.

 


 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter