Mänskliga rättigheter

Det finns flera lagar och internationella överenskommelser som skyddar invånarnas grundläggande rättigheter i Sverige. Varje rättighet innebär också en skyldighet. Varje människa har en skyldighet att respektera andra människors rättigheter.

Sverige har skrivit under på flertalet av de dokument som berör mänskliga rättigheter inom Förenta Nationerna, FN. De mänskliga rättigheterna säger att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna ska gälla för alla människor över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. Här är några av rättigheterna:

  • ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika
  • länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder
  • människor ska själva bestämma över sina liv
  • man ska få gifta sig med vem man vill, tycka vad man vill och tro på vilken gud man vill
  • länderna ska kämpa mot fattigdom
  • länderna ska se till att människor har arbete och bostad, att de får äta sig mätta och lära sig att läsa och skriva.
  •  

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter